Tunel pasca

Popis

Živolovná/mechanická/pasca na krta, ktorá sa aplikuje priamo do krtinca. Po odchyte sa krt, ktorý je zákonom chránený vypustí do voľnej prírody.

OBCHODNÍ PARTNERI

©2014 BORAFEST . All Rights Reserved. • Designed by bora fest