Hydroxid sódny - Lúh sódny

Popis

Prípravok na čistenie odpadových potrubí  od mastnoty a znečistení vo forme petličiek

OBCHODNÍ PARTNERI

©2014 BORAFEST . All Rights Reserved. • Designed by bora fest