Fastin K

Popis

Balenie: 150 g/ 50 ks pack               Nie je biocíd !

Pri predávkovaní  môže  ničiť potkany a myši. Jednorázový požerový  prípravok určený k "možnému" ničeniu synantropných hlodavcov ako sú potkan obyčajný, krysa čierna, krysa šedá, myš domáca. Prípravok je formulovaný ako hotová nástraha vo forme pasty balenej v papierových vankúšikov.
Účinná látka:  0,005g/kg 
Číslo rozhodnutia MZ SR: SOZO - 2372/2000/ÚPKM
Trvanlivosť: 24 mesiacov    

OBCHODNÍ PARTNERI

©2014 BORAFEST . All Rights Reserved. • Designed by bora fest