TUNEL PASCA

Kategória:

Živolovná/mechanická/pasca na krta, ktorá sa aplikuje priamo do krtinca. Po odchyte sa krt, ktorý je zákonom chránený vypustí do voľnej prírody.