Rodentic fast granule

Jednorázový antikoagulačný  prípravok určený na ničenie synantropných hlodavcov ako sú potkan obyčajný, krysa čierna, krysa šedá a myš domáca. Jedná sa o rodenticid II. generácie.
Účinná látka:
Reg číslo MP SR: 94-08-0148
Reg. č. MZ: Z-14900/94-SHE/ÚPKM
Trvanlivosť: 24 mesiacov
Balenie: 150 g nástrahy