Pasca Monitor

Kategória:

Špeciálna pasca slúžiaca na monitorovanie a odchyt vínnej alebo ovocnej mušky (drozofily – Drosophila melanogaster) v uzavretých a otvorených priestoroch.

Účinná látka : kyselina octová 6g/kg CAS 64-19-7

Hmotnosť: 200g (0,2kg)