Hydroxid sódny – Lúh sódny

Kategória:

Rozpúšta usadenú mastnotu.