Hydroxid sódny – Lúh sódny

Kategórií:

Rozpúšta usadenú mastnotu.