FORMITOX EXTRA 100 gr

Posypový insekticídny prípravok určený na ničenie všetkých druhov mravca a škodlivý hmyz.

Aplikácia na cestičky, do dier a na miesta kde sa hmyz zdržiava. Certifikovaný v SR a CZ balený do sáčku 100 gr