FERDOSTOP New krieda

Prípravok je štádiu veľkej certifikácie podľa noriem EU ! Krieda proti faraónskym mravcom, mravcom a lezúcemu hmyzu. Jednoduchá aplikácia. Spravíte čiaru v priestore zabránite k prechodu do neželaného priestoru. Častejšie opakovať kreslenie čiary.

Záručná doba 36 mesiacov po výrobe.