FASTIN K

Balenie: 150 g/ 50 ks pack               Nie je biocíd !

Pri predávkovaní  môže  ničiť potkany a myši. Jednorázový požerový  prípravok určený k „možnému ničeniu synantropných hlodavcov ako sú potkan obyčajný, krysa čierna, krysa šedá, myš domáca. Prípravok je formulovaný ako hotová nástraha vo forme pasty balenej v papierových vankúšikov.
Účinná látka:  0,005g/kg
Číslo rozhodnutia MZ SR: SOZO – 2372/2000/ÚPKM
Trvanlivosť: 24 mesiacov