Dezinsekcia

- je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologických, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Preventívna dezinsekcia: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vznikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov. Používajú sa predovšetkým mechanické a fyzikálne metódy. Represívna dezinfekcia: vykonáva sa až pri výskyte škodlivých článkonožcov v danom objekte. Používajú sa hlavne metódy chemické, biochemické a fyzikálne.

metÓdy vykonÁvania dezinsekcie

) mechanické metódy: pasce, lepové pásy, lapače
) fyzikálne metódy: využitie vyššej teploty ( od 60 °C). Hlavne vlhké teplo - vyváranie, žehlenie, ultrafialové lampy v kombinácii s elektrickou sieťkou.
) biologické metódy: využívajú prirodzených nepriateľov hmyzu tzv. predátorov napr. dravý hmyz, dravé roztoče. Ďalej využívajú pôvodcov chorôb hmyzu - vírusy, baktérie, plesne a huby.
) chemické metódy: v praxi sa používajú najčastejšie. Chemické látky používané na ničenie škodlivého hmyzu sa nazývajú insekticídy.
METÓDY VYKONÁVANIA DEZINSEKCIE Hmyz vo vzťahu k človeku delíme na:
užitočný
škodlivý
indiferentný
Škodlivý hmyz delíme na:
obtiažny
zdravotne závadný
hospodársky významný
Dôvody ničenia hmyzu sú:
zdravotné
hospodárske
hygienické
Zdravotný význam článkonožcov
Článkonožce pôsobia ako prenášače - vektory infekčných ochorení (šváb).     Prenos môže byť:
) mechanický (pasívny) - na povrchu tela alebo výkalmi
) biologický - choroboplodné zárodky sa v článkonožcoch vyvíjajú alebo rozmnožujú (prenos uskutočnia len krv cicajúce článkonožce).
Prírodné ohniskové nákazy - sú to nákazy, kde pôvodca ochorení (vírus, baktéria, rikécia) koluje v populácii divoko žijúcich zvierat a nákaza z jedného zvieraťa na druhé sa prenáša pomocou vektorov (kliešte, komáre). Takýmito nákazami sú napr. tularémia, kliešťový zápal mozgu, lymská borelióza, besnota.

Dezinsekcia:

Blcha ľudská - Pulex irritans

Bodavka maštaľna - Stomoxys calcitrans

Kliešť obyčajný - Ixodes ricinus

Komár dotieravý - Culex molestus

Komár útočný - Aedes vexans

Mäsiarka obyčajná - Sarcophaga carnaria

Moľa šatová - Tineola bisselliella - vlna, perie

Moľa kožušinová - Tineola pellionella - textil

Mravec faraónsky - Monomorium pharaonis

Mucha domáca - Musca domestca

Ploštica posteľná - Cimex lektularius

ROZTOČ

RUS

Šváb obyčajný - Blatta orientalis

Švehla obyčajná - Lepisma saccharina

Svrček domový - Gryllus domesticus

Ucholak obyčajný - Forficula auricularis

Voš detská - Pediculus capitis

Moľa potravinová -Thinedae

©2014 BORAFEST . All Rights Reserved. • Designed by bora fest